Контроль(замовлення)


Назва закладу освіти Заявки
1 клас
Фаховий коледж Закладу вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
Коледж морського і річкового флоту ДУІТ
Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу
ТОВ "УМІІ"
КІТЗ НАУ
Київський іститут бізнесу та технологій
ТОВ "Перший косметологічний коледж"
НТУ
НАОМА
КУП НАНУ
ПВНЗ "Мистецький інститут імені Сальвадора Далі"
УЄТС СВЦХЄВУ
КНУТД
КНУКіМ
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Київський університет культури
УВМА
КНЛУ
КНУТШ
ПВНЗ "Інститут туристичного бізнесу Центрально-Європейського університету"
Університет "КРОК"
ДННУ "Академія фінансового управління"
ВНЗ КММК
ІДУ ЦЗ
ТОВ "КІП"
НУХТ
ВСП КІнК КНУБА
КФКТІ
ВНЗ "КАПМ"
КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого
"Київський університет ринкових відносин"
МХУ-Київ
ДП "УКРНДНЦ"
АПСВТ
НАКККіМ
Деснянський економіко-правовий технікум при МАУП
ПВНЗ "Коледж МТ"
УК_КУБГ
ВІТІ
ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
ПРАТ ВНЗ "НАУ"
ПВНЗ "МКМ"
Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)
ПВНЗ "КиМУ"
ІПК ДСЗУ
Економіко-правовий фаховий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права
ІДСД НАН України
НАСОА
ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України
ІЕПІ НАН України
Українська академія ПМ ДК КУК
ЗФПО "КФМК №3"
ПВНЗ "Мистецький коледж ХМД"
"Київський кооперативний інститут бізнесу і права"
Київський коледж міського господарства
НМАУ
ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України
НаУКМА
КІСІТ ДВНЗ "КНЕУ ім.В. Гетьмана"
ІВО НАПН України
ДУТ
ІСПП НАПН України
ІГБ НАНУ
ААУ
НАПУ
ННСГБ НААН
ДУ "ІЕП НАН України"
ІПМІЦ імені Г.С. Писаренка НАН України
ІГН НАН України
ІНМ ім. В.М.Бакуля НАН України
ДЕТУТ
ДУ ІЕПСР НАН України
ДУ "ІНХ НАМН"
КЕіУ ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
ІВПІМ НААН
Інститут педагогіки НАПН України
ІВМ НААН
Коледж КиМУ
ЦН ДВІМ НАН України
ІМ НАН України
ІРГ НААН
ІПММС НАНУ
ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України
Інститут УДО України КНУ ім. Т. Шевченка
ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України
КНУБІА
КХК
ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України"
ПЗ "Міжнародний університет фінансів"
ІМ. ім.О.О.Потебні НАН України
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
КДІДПМД імені Михайла Бойчука
УНТ
ІПООД НАПН України
НІСД
КМАТ імені Сержа Лифаря
ВНЗ КМК ім. П.І.Гаврося
Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України
ІМБІГ НАНУ
ВСП "КТЕФК НТУ"
ПВНЗ "Інститут екранних мистецтв"
ВСП ІІО КНУБА
ІК НАНУ
ПрАТ "ВНЗ КСУ"
ІАП НААН
ІФХ НАНУ
КУТЕП
ДУ "ІХБГ НАН України"
ККМГАМУ
ІЕП НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ
КМАЕЦМ
КМНТУ
НМУ імені О.О. Богомольця
ПВНЗ "Міжнародний коледж Святого Луки"
МВЕЕ НАНУ
МФК ПВНЗ "МАЕМ"
ІЗНХ НАН УКРАЇНИ
АМУ
ІГ НАНУ
УМІФ НАН України
ІПТО НАПН України
ПВНЗ "Міжнародна академія екології та медицини"
ІПР
ДНДІА
ДУ "ІДНТПІН ім.Г.М.Доброва НАН України"
УІЛМ
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України
КДАВТ ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
ІЗР НААН
ІХВС НАН України
НТУУ «КПІ»
ДВНЗ КЕК
ІЕД НАНУ
КМТФК
ПРАТ "УП ВНЗ ЦЄУ"
ВНЗ Інститут реклами (у формі ТОВ)
НДІІП НАПРН України
ПЕК НАУ
ТОВ "ППК "АЛСКО"
ІБКХ ім.Ф.Д.Овчаренка НАН України
НУФВСУ
ПВНЗ "Інститут екології економіки і права"
ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України
ВНЗ "ПКМК"
НАУ
КФКПН
КФКЗ
КПБА
ІБКІЦБ НААН
КДФХК
НА СБУ
ВСП "ЦАПС"
НПУ імені М.П. Драгоманова
ІКБГІ НАНУ
ПВНЗ "МНТУ"
КНТЕУ
ПВНЗ "Київський медичний університет"
ДНДІІМЕ
ЛКММП НУХТ
КРГ НУХТ
НДІУ
ДАУ при МЗС України
НДІ приватного права ІМ. Ф.Г. Бурчака НАПРН України
ІПО "УКРСТЕНО"
УНДІ ССПН МОЗ України
ЦАКДЗ ІГН НАН України
ЛДАКМ
ПП "ЦЕНТР "А.В.С."
ІТТФ НАН України
ТОВ "КІБС"
ІМАГ НАН УКРАЇНИ ТА МОН УКРАЇНИ
КЗВО КОР "Академія мистецтв ім. П. Чубиснького "
ТОВ "Інститут політичних наук"
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
ДУ "НІССХ ІМ М.М. АМОСОВА НАМНУ"
КДАМ
МННЦІТ ТА С НАН ТА МОН УКРАЇНИ
ІТФ НАНУ
ТОВ "Київський інститут сучасної психології та психотерапії"
ВЧ А4566
ІПВ НАПН УКРАЇНИ
ДВНЗ "УМО"
ПВНЗ "Інститут Тутковського"
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Університет "Україна"
МАУ
ЕКДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
ПВНЗ "Європейський університет"
КММЦЗКНЗ
ІІТЗН НАПН України
НІР
НАВС
ФТІМС НАН України
ІСЗРУ
КІМ ім. Р.М. Глієра
УкрГМІ ДСНС України та НАН України
ДУ "ІПАГ НАМН"
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"
КЕІМ
ТЕК КНТЕУ
ЕТК
ПВНЗ "ФПК"
НМАПО імені П. Л. Шупика
ЕПТ при МАУП
ВСП"ФК МД КНУТД"
ДВНЗ "КиАТ"
ДВНЗ "Київський електромеханічний коледж"
МІБ
ККБАД
КППК ім. А. Макаренка
ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ "Україна"
ККТЕ НАУ
РВУФК
Київський державний коледж туризму та готельного господарства
КФКЕП
Ісламський університет
ВМУУ
УІРФР
Університет сучасних знань
ПВНЗ ККБ
НУБіП України
НАДУ при Президентові України
ДЗ "ДЕА"
Узагальнені форма вибору: Просмотр заявки  Завантажити PDF  Сохранить в CSV
Узагальнені форма замовлення: Просмотр заявки  Завантажити PDF  Сохранить в CSV