Контроль(замовлення)


Назва закладу освіти Заявки
6 клас
Житомирська філія ПВНЗ "Європейський університет"
КВНЗ "ЖМІ" ЖОР
ВСП ЖТФК КНУБА
ЖВІ
ПВНЗ ТСОУ "КорТеК"
"Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
ТЗ ЖНАЕУ
Малинський фаховий коледж (МФК)
БМФКЖОР
Бердичівський педагогічний фаховий коледж
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ВСП ФКБАД Поліського університету
ЖНКЦ
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я. Франка
Новоград-Волинський економіко-гуманітарний фаховий коледж (ТОВ)
Новоград-Волинський медичний фаховий коледж
НТЕФК
Відокремлений структурний підрозділ фаховий коледж Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради
Коледж при Житомирському інституті МАУП
Житомирська філія університету Державної фіскальної служби України
Житомирська філія Національного університету Державної податкової служби України
Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного уні
БФКПЕП
Р-ВфНДАТ
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
ЖДТУ
Обласний центр підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва та туризму Житомирської обласної ради
ЖІКіМ НАКККіМ
"Київський інститут бізнесу та технологій" товариство з обмеженою відповідальністю
ДАУ
ЖМФК ім. В.С. Косенка ЖОР
ЖФККМ
ЖАДК НТУ
ЖАТФК
ЖБФФК
ЖКФКБП
Житомирська філія Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань"
Донецька філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
Житомирське відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання
"Малинський навчально-інформаційно-консультаційний пункт"
НВПФК
Верхівнянська філія Житомирського агротехнічного коледжу
Узагальнені форма вибору:
Узагальнені форма замовлення: